Dag Ove Kingsrød

Daglig leder

Fredrik Østereng

Salg

Nicolai Øye Andersen

Kundemottak verksted

Annette Ørseng Granhus

Salg Cavalor

Tom Lyngfoss

Driftsleder, verksted

Ludvig Breivoll

Delelager

Peter Jansson

Salg av hestebiler og spesialbiler Sverige

Morten Tidemansen

Salg/service Horse-Trainer produkter

Svein Erik Holmeide

Økonomisjef